Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 187 55% príspevok na stravu zamestnancov 62,40 s DPH 16.01.2012 ŠJ pri ZŠ
Faktúra 670712002/36 potraviny ŠJ pri MŠ 93,21 s DPH 05.04.2017 Mabonex Slovakia,sr.o. ŠJ pri MŠ
Faktúra 670710042/29 potraviny ŠJ pri MŠ 57,70 s DPH 22.03.2017 Mabonex Slovakia,sr.o. ŠJ pri MŠ
Faktúra 201700907/30 potraviny ŠJ pri MŠ 7,68 s DPH 21.03.2017 Organika, s.r.o. ŠJ pri MŠ
Faktúra 0170208/31 potraviny ŠJ pri MŠ 28,70 s DPH 23.03.2017 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ pri MŠ
Faktúra 21772/32 potraviny ŠJ pri MŠ 38,77 s DPH 28.03.2017 Berry ŠJ pri MŠ
Faktúra 54103/33 potraviny ŠJ pri MŠ 217,79 s DPH 31.03.2017 COOP Jednota Trnava ŠJ pri MŠ
Faktúra 201778/34 potraviny ŠJ pri MŠ 56,54 s DPH 03.04.2017 Berry ŠJ pri MŠ
Faktúra 201783/35 potraviny ŠJ pri MŠ 20,72 s DPH 05.04.2017 Berry ŠJ pri MŠ
Faktúra 0170248/37 potraviny ŠJ pri MŠ 17,00 s DPH 05.04.2017 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ pri MŠ
Faktúra 201765/27 potraviny ŠJ pri MŠ 24,23 s DPH 13.03.2017 Berry ŠJ pri MŠ
Faktúra 670712312/38 potraviny ŠJ pri MŠ 68,75 s DPH 07.04.2017 Mabonex Slovakia,sr.o. ŠJ pri MŠ
Faktúra 201791/39 potraviny ŠJ pri MŠ 47,76 s DPH 19.04.2017 Berry ŠJ pri MŠ
Faktúra 0170268/40 potraviny ŠJ pri MŠ 12,40 s DPH 19.04.2017 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ pri MŠ
Faktúra 201701244/41 potraviny ŠJ pri MŠ 9,60 s DPH 24.04.2017 Organika, s.r.o. ŠJ pri MŠ
Faktúra 100014962/25 atramentové farby - náplne ZŠ 33,00 s DPH 28.02.2017 OfficeLand s.r.o ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 121700426/26 prenájom -služby 25,20 s DPH 28.02.2017 Datalan ,a.s. ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 032017/27 stravovanie zamest.55% 195,99 s DPH 09.03.2017 ŠJ pri ZŠ Holubyho,Piešťany ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 0170191/28 potraviny ŠJ pri MŠ 29,00 s DPH 17.03.2017 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ pri MŠ
Faktúra 201759/26 potraviny ŠJ pri MŠ 44,84 s DPH 13.03.2017 Berry ŠJ pri MŠ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2695
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : +421 33 77 22 620, pani riaditeľka: +421 905 992 379 MŠ: +421 33 77 45 315
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • +421 33 74 34 089
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
  • Prihlásenie