Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 187 55% príspevok na stravu zamestnancov 62,40 s DPH 16.01.2012 ŠJ pri ZŠ
Faktúra 0150442/59 potraviny ŠJ pri MŠ 45,40 s DPH 27.05.2015 Varga Peter,Mäsiarstvo
Faktúra 670529239/99 potraviny ŠJ pri MŠ 143,92 s DPH 12.10.2015 Mabonex Slovakia,sr.o.
Zmluva IV. kolektívna zmluva 2018/19 s DPH 05.02.2018 05.02.2018 - 05.02.2019 Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva III. kolektívna zmluva 2017/18 s DPH 03.02.2017 03.02.2017 - 03.02.2018 Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva II. kolektívna zmluva 2016/17 s DPH 04.02.2016 04.02.2016 - 04.02.2017 Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva I. kolektívna zmluva 2015/16 s DPH 04.02.2015 04.02.2015 - 04.02.2016 Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Faktúra 188 55% príspevok na stravu zamestnancov 161,85 s DPH 16.01.2012 ŠJ pri ZŠ
Zmluva Zmluva o preprave veci - prevoz stravy s DPH 01.09.2018 - 30.06.2019 3STAR s.r.o.
Zmluva 158221014 Organizácia pre ochranu majetku s DPH 05.11.2014 OPOM Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Faktúra 022012/60 55% príspevok na stravu zamestnancov/MŠ 578,16 s DPH 17.05.2012 ŠJ pri MŠ
Faktúra 2180115 odber kuchyn.odpadu 4/2018 10,80 s DPH 09.05.2018 Ladisco, s.r.o 09.05.2018
Faktúra 7469281090 ZSE -plyn ZŠ 635,60 s DPH 10.05.2018 ZSE Energia,a.s. 11.05.2018
Faktúra 43722018 zdravotná služba 4/2018 30,00 s DPH 10.05.2018 Ensara 11.05.2018
Faktúra 0336/78 55% príspevok na stravu zam.ZŠ 05/2014 211,31 s DPH 10.06.2014
Faktúra 2182407784 poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 23,52 s DPH 08.06.2018 KONICA MINOLTA Slovakia spol. s r.o 08.06.2018
Zmluva V. kolektívna zmluva 2019/2020 s DPH 06.02.2019 06.02.2019 - 06.02.2020 Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Faktúra 5201200100 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na r.2012/ZŠ 119,52 s DPH 25.01.2012 KOMENSKY,s.r.o
Zmluva 953/2013 Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického vzdelávania s DPH 24.06.2013 NÚCEM
Faktúra 211615431 vodné /ZŠ,MŠ 85,85 s DPH 25.01.2012 TAVOS,a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2695
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : +421 33 77 22 620, pani riaditeľka: +421 905 992 379 MŠ: +421 33 77 45 315
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • +421 33 74 34 089
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
  • Prihlásenie