Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 953/2013 Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického vzdelávania s DPH 24.06.2013 NÚCEM
Zmluva ZSE - zmluva o dodávke plynu s DPH 01.01.2018 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva II. kolektívna zmluva 2016/17 s DPH 04.02.2016 04.02.2016 - 04.02.2017 Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva I. kolektívna zmluva 2015/16 s DPH 04.02.2015 04.02.2015 - 04.02.2016 Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 25.04.2019 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva 328/2014 zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu s DPH 08.01.2014 NÚCEM ZŠ s MŠ Banka
Zmluva Rámcová sponzorská zmluva - darovacia zmluva s DPH 25.04.2019 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva o preprave veci - prevoz stravy s DPH 01.09.2018 - 30.06.2019 3STAR s.r.o.
Zmluva 53/2014 zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby s DPH 01.01.2015 Ensara ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva 0108201401 zmluva odbor.zabez.bezpeč. a ochrany zdavia pri práci s DPH 01.08.2014 Ensara -Ing.Šimončič Jozef ZŠ s MŠ Banka
Zmluva 01082014 zmluva o odb.pomoci pri zabez.ochr. pred požiarmi s DPH 01.08.2014 Pavol Uváček ZŠ s MŠ Banka
Zmluva zmluva úrazové poistenie pre školy s DPH 14.09.2017 Allianz -Slovenská poisťovňa,a.s. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva 2015002 dodatok č.1 dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení mliečnych výrobkov zo dňa 18.09.2017 s DPH 14.06.2019 Organika, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva 121895138 Zmluva o pripojení odberného elektr.zariadenia s DPH 07.06.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva Trnavská vodárenská spoločnosť s DPH 01.01.2018 TAVOS,a.s. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva ZSE - zmluva o dodávke elektriny s DPH 01.01.2018 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním s DPH 26.01.2018 Ladisco, s.r.o ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva IV. kolektívna zmluva 2018/19 s DPH 05.02.2018 05.02.2018 - 05.02.2019 Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva 5001861 Konica -zmluva o nájme a poskytovaní služieb s DPH 18.05.2017 KONICA MINOLTA Slovakia spol. s r.o ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
Zmluva 03/2017 Stravovanie žiakov v Školskej jedálni s DPH 13.09.2017 ŠJ pri ZŠ Holubyho,Piešťany ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2695
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : +421 33 77 22 620, pani riaditeľka: +421 905 992 379 MŠ: +421 33 77 45 315
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • +421 33 74 34 089
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
  • Prihlásenie