Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 187 55% príspevok na stravu zamestnancov 62,40 s DPH 16.01.2012 ŠJ pri ZŠ
Faktúra 2171001422/41 vodné, stočné 315,82 s DPH 03.04.2017 TAVOS,a.s. ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 579113356/34 telefón ZŠ 44,00 s DPH 15.03.2017 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 7429573071/35 odber plynu MŠ 461,50 s DPH 15.03.2017 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 7429573070/36 odber plynu ZŠ 529,67 s DPH 15.03.2017 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 230317/37 seminár ,,Účtovníctvo ROPO2017" 15,00 s DPH 21.03.2017 ZMO region JE ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 2162439957/38 služby kopírka MŠ - vyúčtovanie 63,98 s DPH 21.03.2017 KONICA MINOLTA Slovakia spol. s r.o ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 2162440209/39 služby kopírka ZŠ - vyúčtovanie 145,34 s DPH 20.03.2017 KONICA MINOLTA Slovakia spol. s r.o ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 17403935/40 stoličky ZŠ 244,80 s DPH 20.03.2017 B2B Partner s.r.o ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 670710043/42 soľ do umývačky MŠ 2,88 s DPH 03.04.2017 Mabonex Slovakia,sr.o. ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 23722017/32 pracovná zdravotná služba 30,00 s DPH 09.03.2017 Ensara ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 076290317/43 ročná odb.prehl.zabepeč.zariadenia 84,00 s DPH 03.04.2017 OPOM ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 10117/44 predplatné "Naša škola" 15,00 s DPH 03.04.2017 Pamiko,sr.o. ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 2172400288/45 prenájom kopírky ZŠ 23,52 s DPH 03.04.2017 KONICA MINOLTA Slovakia spol. s r.o ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 2172400406/46 prenájom kopírky MŠ 8,12 s DPH 05.04.2017 KONICA MINOLTA Slovakia spol. s r.o ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 062017/47 stravovanie zamest.,soc.fond ZŠ 65,70 s DPH 05.04.2017 ŠJ pri ZŠ Holubyho,Piešťany ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 052017/48 stravov.zamest.55% ZŠ 304,41 s DPH 05.04.2017 ŠJ pri ZŠ Holubyho,Piešťany ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 7459059051/49 odber elektriny 332,74 s DPH 05.04.2017 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 3795083731/50 telefon ZŠ 47,18 s DPH 06.04.2017 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka
Faktúra 5793989024/33 telefón MŠ 30,42 s DPH 15.03.2017 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2695
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : +421 33 77 22 620, pani riaditeľka: +421 905 992 379 MŠ: +421 33 77 45 315
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • +421 33 74 34 089
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
  • Prihlásenie