• Divadielko - Prečo sa morka...
     • Divadielko - Prečo sa morka...

     • V piatok 9.11.2018 si žiaci 1. ročníka našej školy spolu s deťmi z materskej školy urobili výlet do Piešťan, aby si pozreli zaujímavé divadielko, ktoré bolo v Mestskej knižnici v Piešťanoch. Zavítalo sem Kremnické divadlo v podzemí, ktoré pre deti zahralo kabaretnú grotesku pod názvom PREČO SA MORKA PRALA S KRŮTOU. Táto inscenácia vznikla pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa a 25. výročia vzniku SR a ČR. Deti si z predstavenia odniesli veľa pekných zážitkov a naučili sa i zopár českých slov.

      Do galérie Divadielko - Prečo sa morka... boli pridané fotografie.

    • Záchrana som JA
     • Záchrana som JA

     • Dňa 15. novembra 2018 sme mali česť prevziať si výhru z projektu Záchrana som Ja, ktorý organizoval Falck, nezisková organizácia, a nadácia Allianz už po druhý raz. Pre školu sme získali automatický defibrilátor, kurz prvej pomoci pre žiakov prvého stupňa a pedagogický zbor. Do projektu sa zapojili viaceré triedy z prvého stupňa, no úspešnými výhercami bola trieda II. A, pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivety Špirkovej. Žiaci vytvorili kufrík prvej pomoci, v ktorom boli básničky, krátke príbehy a ilustrácie na témy prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl, naučiť deti dbať na svoju bezpečnosť, myslieť dopredu a predchádzať tak úrazom v školských zariadeniach. 

      Do galérie Záchrana som Ja boli pridané fotografie.

    • ITV I.
     • ITV I.

     • Ani tento rok nechýba naše prvé zimné triedne ITV. Pozrite si, čo naši šikovní žiaci s učiteľmi dokážu!

      Do galérie ITV I. boli pridané fotografie.

    • Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a  Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2018  9. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, do ktorého sme aj tento školský rok zapojili. Posledný októbrový týždeň sme obdržali záložky z priateľskej školy, zo ZŠ s MŠ Záriečie, okres Púchov.  Balíček bol plný nápaditých a farebných záložiek. Potešili sme sa aj z milých propagačných  materiálov. Verím, že záložky potešia našich žiakov.

      Do galérie Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie.

    • ITV - Po stopách histórie
     • ITV - Po stopách histórie

     • Naša škola si 29. októbra pripomenula dve významné udalosti našej histórie, a to vznika ČSR  z 28. októbra a prijatie Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918. Samozrejme sme našu pozornosť upriamili  na velikána našich dejín - Milana Rastislava Štefánika, ktorý bol jedným z hlavných aktérov vzniku nášho spoločného štátu s Čechmi. Žiaci si počas tohto tematické dňa precvičili počúvanie i čítanie s porozumením, vytvorili projekty i napísali listy pre samotného Štefánika. Mohyla M. R. Štefánika v zmenšenej podobe zdobí od tohto dňa našu chodbu.

      Do galérie ITV - Po stopách histórie boli pridané fotografie.

    • ITV - Deň jablka
     • ITV - Deň jablka

     • Dňa 29.10. sme s prvostupniarmi zahájili prvé tohtoročné ITV. V rámci zdravej výživy sme si pripomenuli Deň jablka. V tento predprázdninový pondelok sme si v úvodnej prezentácii zopakovali všetko čo vieme o jabĺčkach a pustili sme sa do práce. Tvorili sme jablká v karameli a čokoládke, ochutnávali sme rôzne odrody jabĺk, ktoré poskytli pán Šebo a pani učiteľka Králiková, občerstvili sme sa jablkovými dobrotami od našich rodičov a pracovali na jablkových pracovných listoch zo SJL a MAT. Taktiež sme bojovali so záverečným projektom pod pracovným názvom "Big apple". Pozrite sa, ako sa nám podaril!

      Do galérie ITV - Deň jablka boli pridané fotografie.

    • Ples strašidielok
     • Ples strašidielok

     • 25.10. sme uz tradične usporiadali Ples strašidielok. Naši žiaci deviateho ročníka pripravili strašidelné priestory a pre mladších spolužiakov aj zaujímavé súťaže. A že to bola skutočne strašidelná atmosféra! :) Deti sa výborne zabavili, prekvapili nás krásnymi kostýmami a nakoniec sa pohostili výbornou tortou.

      Do galérie Ples strašidielok boli pridané fotografie.

    • Integrácia 2018 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu
     • Integrácia 2018 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu

     • Dňa 10.10.2018 sme mali možnosť zúčastniť sa koncertu Integrácia, ktorý sa konal v Bratislave na štadióne Ondreja Nepelu. Predstavili sa nám známe tváre, ako sú Ego, IMT smile, Mike Spirit, Dara Rolins a mnoho ďalších. Žiaci sa mohli spolu zabávať, smiať sa, užívať si vystúpenia bez rozdielu. Mali možnosť nahliadnuť do sveta znevýhodnených svojimi očami.

      Do galérie Integrácia 2018 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu boli pridané fotografie.

    • RecykloHry
     • RecykloHry

     • Naša škola získala nálepku na dvere zapojením sa do Recyklohier a tým dala najavo svoj postoj k ochrane životného prostredia a teda aj to, že nám a našim žiakom nie je osud našej planéty ľahostajný. Sme radi, že nám vyrastá environmentálne uvedomelá generácia.

      Do galérie RecykloHry boli pridané fotografie.

    • Október - mesiac úcty k starším
     • Október - mesiac úcty k starším

     • 4.10. sme sa aj my pripojili k vystúpeniu pre seniorov v KD Banka. Tancom a pásmom básní sme si  uctili našich starých rodičov a všetkých starších ľudí.

      Do galérie Október - mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

    • ZOO
     • ZOO

     • Zavítali sme do bratislavskej ZOO a Dinoparku!

      Do galérie ZOO boli pridané fotografie.

    • Exkurzia Martin
     • Exkurzia Martin

     • Dňa 3. októbra sme sa zúčastnili exkurzie v historicky dôležitom centre národného života Slovákov - v Martine. Navštívili sme Slovenskú národnú knižnicu, Etnografické múzeum a Národný cintorín. Veľmi nás upútali originálne exponáty zo života našich predkov - pracovné nástroje, črpáky, formy na výrobu oštiepkov a medovníkov, modrotlačiarske formy i ľudové kroje. Boli sme radi, že sme opäť bližšie spoznali jeden zo zaujímavých kútov našej vlasti

      Do galérie Exkurzia Martin boli pridané fotografie.

    • Spoznávame prírodu
     • Spoznávame prírodu

     • V stredu 3.10.2018 sa žiaci prvého stupňa so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili akcie pod názvom Spoznávame prírodu. Celé dopoludnie strávili v prírode a na miestnom futbalovom ihrisku. Počasie im prialo, aj keď kde tu spadla dažďová kvapka. Napriek tomu si žiaci mohli užiť aj športové aj vedomostné súťaže ako skákanie vo vreci, beh cez prekážky, hod na terč, prírodovedný kvíz, futbal a rôzne iné. Po vyhodnotení súťaží sa žiaci tešili  z vecných cien, ktoré do súťaží venoval pán Dušan Petroff.

      Do galérie Spoznávame prírodu boli pridané fotografie.

    • Medzinárodný deň mlieka v školách
     • Medzinárodný deň mlieka v školách

     • V piatok sme si v škole pripomenuli Medzinárodný deň mlieka v školách. Priniesli sme si mliečnu desiatu a počas desiatovej prestávky sme sa porozprávali o prospešnosti mlieka pre telo človeka.

      Do galérie Medzinárodný deň mlieka v školách boli pridané fotografie.

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

     • Od 24. do 28. septembra sme sa aj my pripojili k Európskemu týždňu športu. Počas veľkých prestávok sme si zabehali, zatancovali, zaskákali i zahrali vybíjanú a zacvičili jogu. Takéto  prestávky medzi vyučovacími hodinami sa všetkým deťom veľmi páčili a snáď ich i motivovali zaplniť svoj voľný čas športovými aktivitami aj v budúcnosti.

      Do galérie Európsky týždeň športu boli pridané fotografie.

    • Lingvafest
     • Lingvafest

     • Dňa 28.9.2018 sa v Bratislave konal Lingvafest - jazykový festival, ktorý ponúkol študentom najmä rozšírenie si obzorov v oblasti cudzích jazykov. Lingvafest priblížil bohatosť a pestrosť jazykov Európy a sveta a prezentoval najnovšie trendy vo výučbe jazykov. Žiaci sa zúčastnili ponúkaných prednášok, kde sa dozvedeli najdôležitejšie informácie o štúdiu daného jazyka, jeho obtiažnosti a o jeho používaní vo svete. Nechýbali ani rôzne súťaže či už formou počúvania, alebo kvízov. Prežili sme deň v spoločnosti rôznych národov a kultúr, diskutovali o jazykoch a stretli mnoho zaujímavých lektorov, učiteľov a jazykovedcov. Ďakujeme za možnosť, byť niečoho takéhoto súčasťou.

      Do galérie Lingvafest boli pridané fotografie.

    • Kolobežkové popoludnie
     • Kolobežkové popoludnie

     • Dňa 27.9. sa žiaci dolného stupňa zúčastnili akcie s názvom Popoludnie na kolobežkách. Vďaka dobrému počasiu sme sa mohli najskôr spoločne poriadne rozcvičiť v štýle zumby a následne sme súťažili na pripravenej prekážkovej dráhe na školskom dvore. Po úspešnom prekonaní dráhy sme ocenili všetkých súťažiacich medailou, ktorá im bude pripomínať tento super deň.

      Do galérie Kolobežkové popoludnie boli pridané fotografie.

    • Európsky deň jazykov - ITV
     • Európsky deň jazykov - ITV

     • Ako každý rok aj tento 26. september bol venovaný jazykom Európy. Žiaci sa oboznámili nielen s  cudzími jazykmi, ktoré sa vyučujú štandardne v školách, ale aj s tými menej známymi. Mali možnosť nahliadnuť do tajov písma v danom jazyku a taktiež si slovanské jazyky vypočuť ako skutočne znejú. Takto sa zoznámili napríklad s bieloruštinou, bosniančinou, srbštinou, ukrajinčinou či slovinčinou. Okrem faktov o jazykoch sa žiaci dozvedeli mnohé zaujímavosti ako napríklad - najdlhšie slovo či najťažší jazykolam. V tretej časti  si samostatne ako trieda vytvorili svoju cestu Európou. Zhmotnili tam trasu v Európe, ktorú si zvolili a rôznymi výtvarnými štýlmi ju spoločne dotvorili. V tento deň si všetci rozšírili obzory v jazykovej sfére a spoločne sa i zabavili.

      Do galérie Európsky deň jazykov - ITV boli pridané fotografie.

    • Anglické divadielko
     • Anglické divadielko

     • V pondelok 24.9. sme sa zúčastnili dvoch anglických predstavení v Dome umenia. Martinské divadlo si pre nás pripravilo výchovno - vzdelávací projekt organizovaný pre mladších angličtinárov začiatočníkov - predstavenie A Bold Rabbit a pre mierne pokročilých angličtinárov - predstavenie The Heroes. A Bold Rabbit je predstavenie anglicko - slovenské a je adaptáciou na známu knižku Jozefa Cígera Hronského "O smelom zajkovi". Našim žiakom sa nápad i stvárnenie veľmi páčili a hercov odmenili burácajúcim potleskom. Staršie ročníky si pozreli divadelné predstavenie na námet " Čo je detský hrdina". Mali možnosť počúvať jednoduché konverzácie medzi ľudmi, podané humorne a veľmi zrozumiteľne. Dozvedeli sme sa o hrdinských detských činoch, ktoré boli prospešné pre našu spoločnosť. Predstavenie bolo veľmi poučné a aj starším žiakom sa páčilo.

      Do galérie Anglické divadielko boli pridané fotografie.

    • Škola v prírode Čertov
     • Škola v prírode Čertov

     • Naši žiaci aj tento rok mali možnosť vyskúšať si pobyt v škole v prírode. Navštívili sme Lazy pod Makytou - obec Čertov. Ubytovaní sme boli v hoteli František v krásnej prírode. Žiaci mali možnosť si doobeda medzi učením sa zaplávať v bazéne. Poobede spolu s pani učiteľkami a animátormi hrali rôzne netradičné a zaujímavé hry. Mohli si vyskúšať aký je to pocit potápať sa v mori, prostredníctvom virtuálnej reality. Na záver týždňa si zahrali nočnú hru a na prechádzke v okolí mali možnosť nakŕmiť lamy a vidieť rôzne iné zvieratá.

      Do galérie Škola v prírode Čertov boli pridané fotografie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : +421 33 77 22 620, pani riaditeľka: +421 905 992 379 MŠ: +421 33 77 45 315
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • +421 33 74 34 089
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
  • Prihlásenie