• Prvý jarný deň
     • Prvý jarný deň

     • Prvý jarný deň sme dňa 20. marca spoločne privítali jarne, teda oblečení v odtieňoch zelenej a ružovej farby.

      Do albumu Prvý jarný deň boli pridané fotografie.

    • Hollého pamätník – školské kolo 2019
     • Hollého pamätník – školské kolo 2019

     • Po mnohých týždňoch učenia sa predstúpili naši žiaci pred porotu i pred svojich kamarátov a spolužiakov a opäť sa predviedli so svojimi recitátorskými schopnosťami v umeleckom prednese. Všetkým zúčastneným, ktorí prednášali prozaické i básnické texty vyjadrujeme veľkú pochvalu. Ninke Magulovej, Marcelke Svobodovej, Maximovi Beňovi, Lukášovi Chalásovi, Alicke Masarykovej a Kristínke Čunčíkovej blahoželáme k postupu do okresného kola.

      Do galérie Hollého pamätník – školské kolo 2019 boli pridané fotografie. 

       

    • Olympiáda v ANJ - úroveň A1
     • Olympiáda v ANJ - úroveň A1

     • Dňa 6.3.2019 sa uskutočnil I. ročník olympiády v anglickom jazyku pre I. stupeň, ktorej sa spolu zúčastnilo 12 detí z 3. a 4. triedy. Výsledky boli tesné, no napokon to skončilo nasledovne: 1. MIESTO - Veronika Cíbiková (3.A), 2. MIESTO - Nina Magulová (4.A) & Alexander Seepersad (3.A), 3. MIESTO - Patrik Debnár (3.A). Víťazom gratulujeme a ďakujeme všetkým ostatným za účasť.

    • Fašiangový karneval
     • Fašiangový karneval

     • 21 2. sme opäť privítali našich najmenších spolužiakov a deti z MŠ  Banka na fašiangovom karnevale. Spoločne s postavičkami z rozprávky Alica v krajine zázrakov a Hotel Transylvánia sme sa výborne zabavili, zatancovali, zasúťažili si o sladké odmeny a pochutnali si na výbornej torte. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, pretože všetky masky boli skutočne krásne a originálne. Tešíme sa opäť o rok.

      Do galérie Fašiangový karneval 2019 boli pridané fotografie.

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • Jarné prázdniny začínajú v pondelok 25.2.2019 a trvajú do piatku 1.3.2019. Do školy nastupujeme v pondelok 4.3.2019.

    • Jesenná súťaž s Ventures Books
     • Jesenná súťaž s Ventures Books

     •       Žiaci ôsmeho ročníka našej ZŠ - Simona Magulová, Simona Adamíková, Olivia Ana Šprláková - Zmorová, Ema Gajdošíková, Dušan Hladký a Martin Chalás sa v zimných mesiacoch zúčastnili súťaže vyhlásenej spoločnosťou Bohemian Ventures, spol. s r.o.

            Žiaci si pripravili rozhovor o svojom meste, ktorý nahrali a poslali. V tejto súťaži uspeli a získali druhé miesto v kategórii 2. stupeň ZŠ a nižšie ročníky osemročných gymnázií. 

           Výhru konkrétne výučbové anglické hry od spoločnosti Regipio si osobne prevzali od p. Hamranovej - Ventures books. Gratulujeme!

      Do galérie Jesenná súťaž s Ventures Books boli pridané fotografie.

    • Polročné prázdniny
     • Polročné prázdniny

     • Milí rodičia, vo štvrtok 31. januára žiaci dostanú výpisy polročných vysvedčení - I. stupeň počas štvrtej hodiny a II. stupeň počas piatej hodiny.

      V piatok 1. februára sú polročné prázdniny, ktoré sú síce krátke, ale dúfame, že si aspoň oddýchnete  a načerpáte silu na nový polrok. Vidíme sa v pondelok 4. februára.  

    • Lyžiarsky výcvik Martinky
     • Lyžiarsky výcvik Martinky

     • V dňoch 7.1. až 11.1. sa žiaci nášho druhého stupňa zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu v lyžiarskom stredisku Martinky.

      Lyžiarskeho kurzu sa zúčastnili žiaci, ktorí boli podľa lyžiarskych skúsenosti rozdelení do troch skupín. Do skupiny „polienok“ sa zaradili najmä naši čerství druhostupniari, piataci. Všetky „polienka“ sa úspešne popasovali so somárskou lúčkou a zvládli lyžovanie i na veľkom kopci.

      Do galérie Lyžiarsky výcvik Martinky boli pridané fotografie.

    • Vianočný čas
     • Vianočný čas

     • Posledný deň pred vianočnými prázdninami sme si spríjemnili malou vianočnou párty. 21.12. sme boli v škole teda posledný deň v kalendárnom roku 2018. Žiaci si chvíle v škole skrátili pochutnávaním na vianočnom pečive, ktoré pripravili šikovné mamičky, ochutnali chutný čaj, zabavili sa pri výrobe vianočných ozdôb, drevených anjelikov, škrabošiek k novému roku. Čas im vyplnili aj tradičné zimné rozprávky a prvostupniari si zatancovali na diskotéke. Všetkým želáme krásne sviatky a všetko dobré v novom roku.

      Do galérie Vianočný čas boli pridané fotografie.

    • Vianočné vystúpenie v KD Banka
     • Vianočné vystúpenie v KD Banka

     • Dňa 19.12. sme vystúpenie mohli predviesť aj v našom kultúrnom dome. Vystúpenie bolo určené všetkým rodinným príslušníkom, známym a priateľom školy. Tradične sme naše vianočné vystúpenie spojili aj s vianočnými trhmi, na ktorých si mohli návštevníci kúpiť drobnosti vyrobené našimi šikovnými deťmi.

      Do galérie Vianočné vystúpenie v KD Banka boli pridané fotografie.

    • Vyhodnotenie zberu papiera
     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • Spolu sme vyzbierali 8414 kg a zachránili 67 stromov!

      Vyhodnotenie za žiakov:

      žiaci, ktorí zachránili jeden strom: Lukáš Žiška, Miroslava Melicherová, Jakub Rusnák, Adam Hanic, Sofia Poláková, Šimon Garec, Matej Franko, Matej Krajčírik, Sofia Gažová, Martin Putirka, Šimon Vetrík z 3.A, Kristína Čunčíková, Damián Kusovský,

      žiaci, ktorí zachránili dva stromy: Daniel Svitek, Lucia Ďurdíková, Sara Petláková, Tomáš Badáň,      

      žiaci, ktorí zachránili tri stromy: Lukas Schmitt, Michal Šmehlík, Juraj Šmehlík,

      žiaci, ktorí zachránili osem stromov: Kristína Vidová.

      Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli čo len jedno kilo starého papiera a pomohli tak prírode.

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • V pondelok 17.12.2018 sa žiaci mohli zapojiť do školského kola prednesovej súťaže Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili v prednese prózy, presnejšie v prednese povestí. I keď sa veľa žiakov kvôli chorobe nemohlo zúčastniť, mali sme veľmi náročné rozhodovanie. Za tretiu triedu sa zúčastnila Svobodová Marcelka, Nedelková Dianka, za štvrtákov Magulová Ninka, piatakov prišiel zastúpiť Beňo Maxim, šiestakov Svobodová Miška a siedmakov predstavila Čunčíková Kristínka. Súťažiaci sa umiestnili nasledovne:  Prvá kategória: 1. Svobodová Marcela 2. Nedelková Diana. Druhá kategória: 1.  Beňo Maxim 2.  Magulová Nina. Tretia kategória: 1.  Svobodová Michaela, 2. Čunčíková Kristína. Výhercom blahoželáme a postupujúcim budeme 22.01.2019 držať palce. 

      Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

    • Vianočné vystúpenie v Piešťanoch
     • Vianočné vystúpenie v Piešťanoch

     • 13. decembra po mnohých týždňoch nacvičovania a skúšania sa naši žiaci predviedli so svojím vianočným programom na Námestí slobody v Piešťanoch. Dúfame, že tancovaním, recitovaním, spievaním i hrou na hudobné nástroje spríjemnili všetkým divákom uponáhľané a stresujúce predvianočné obdobie a navodili tú správnu atmosféru Vianoc.

      Do galérie Vianočné vystúpenie v Piešťanoch boli pridané fotografie.

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     • Dňa 11.12. žiaci 1. stupňa našej školy úspešne ukončili plavecký výcvik v ADELI Medical Centre. Počas výcviku boli žiaci rozdelení do dvoch skupín. Kým prvá skupina si zdokonaľovala svoje plavecké zručnosti, druhá skupina si tieto zručnosti eštelen osvojovala. Žiaci si za odmenu odniesli mokré vysvedčenie a samozrejme kopec zážitkov a skúseností. 

      Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

    • Mikuláš v škole
     • Mikuláš v škole

     • 6.12. aj našu školu navštívil Mikuláš, spolu s pomocníkmi anjelom a čertom. S radosťou obdarovali všetky naše deti. Menší žiaci recitovali a spievali, no zahanbiť sa nedali aj tí na 2.stupni. Už teraz sa tešíme na budúci rok!

      Do galérie Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

    • Rozsvietenie vianočného stromčeka, diskotéka
     • Rozsvietenie vianočného stromčeka, diskotéka

     • Pri príležitosti svätého Mikuláša sa obec Banka a základná škola rozhodli spríjemniť predvianočné chvíle  a usporiadali spoločne predstavenie pre deti a ich rodiny. Zavítal k nám sv. Mikuláš, ktorý rozsvietil vianočný stromček, žiaci zo ZŠ Banka si pripravili krásne predstavenie a samozrejme nechýbali ani dobroty, ako napríklad vianočný punč či kapustnica. Celé sme to ukončili v kultúrnom dome na Mikulášskej diskotéke. Ďakujeme, že ste prišli a tešíme sa o rok.

      Do galérie Rozsvietenie vianočného stromčeka, diskotéka boli pridané fotografie.

    • Pasovanie prvákov
     • Pasovanie prvákov

     • Žiaci 1.A triedy sa veľmi tešili na ich veľký deň s názvom Pasovanie prvákov, ktorý prebiehal dňa 30.11.2018. Počas tejto slávnosti bolo okrem prvákov a ich triednej učiteľky prítomných aj päť žiakov 9. A triedy , ktorí usmerňovali žiakov pri plnení úloh, ktoré bolo potrebné splniť, aby mohli zložiť žiacky sľub. Boli to úlohy z matematiky, prvouky, slovenského jazyka a anglického jazyka. Prváci preukázali, že sa toho v škole už veľa naučili, a tak v závere slávnosti všetci zložili slávnostný sľub a boli pasovaní za prvákov. Tešili sa z pamätného listu, malých darčekov, medovníčkov i sladkostí, ktoré dostali za odmenu.

      Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • 30.11. sa opäť aj naša škola zapojila do kampane s červenými stužkami. Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Aj týmto spôsobom sme s našimi žiakmi podporili myšlienku zdravia a bezpečia v našich školách a upozornili tým na nebezpečenstvo tejto zákernej a smrteľnej choroby.

      Do galérie Červené stužky boli pridané fotografie.

    • Exkurzia v NBS
     • Exkurzia v NBS

     • Streda 22. novembra bola pre piatakov, nie len na našej škole, dňom testovania, no my, dolný stupeň, sme sa vybrali na výlet do Bratislavy. Nešli sme sa tam ale len tak pozrieť, šli sme sa tam vzdelávať, a to v oblasti finančnej gramotnosti. Túto príležitosť nám poskytla Národná banka Slovenska formou výstavy, ktorá nám odpovedala na otázky: prečo sa európske štáty integrovali do Európskej únie a eurozóny, ako vznikajú a končia mince, ako vznikajú a končia bankovky a prečo potrebujeme poznať ochranné prvky bankoviek. Celá výstava bola doplnená interaktívnymi pomôckami, videom a samozrejme aj súťažou. Pred odchodom sme dostali aj malú pozornosť od organizátora. A to nebolo všetko, nešli sme hneď domov! Namierili sme si to do Starého mesta, kde sme si popozerali podhradie a trasu korunovania nového panovníka či panovníčky z čias Rakúsko-Uhorska. Ako malé prekvapenie sme pre deti nachystali obed v reštaurácií, kde si mohli poznatky z finančnej gramotnosti overiť hneď v praxi.

      Do galérie Exkurzia v NBS boli pridané fotografie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : +421 33 77 22 620, pani riaditeľka: +421 905 992 379 MŠ: +421 33 77 45 315
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • +421 33 74 34 089
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
  • Prihlásenie