• Výlet Banská Štiavnica
     • Výlet Banská Štiavnica

     • Druhý stupeň strávil 21. máj v Banskej Štiavnici. Podstúpili sme prehliadku banských štôlní, navštívili sme zámok Svätý Anton a videli jazero Počúvadlo.

      Do fotogalérie Banská Štiavnica boli pridané fotografie. 

    • Naši ocenení
     • Naši ocenení

     • Dňa 29. mája sa v priestoroch Hotelovej akadémie A. Wintera v Piešťanoch uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie okresných kôl predmetových olympiád a vedomostných súťaží uskutočnených počas tohto školského roka. Svoje diplomy si prevzali: piatak Matej Krajčírik (1. miesto Matematická olympiáda), šiestak Michal Krajčírik (2. miesto Matematická olympiáda, 3.miesto Pytagoriáda), a deviataci Damián Kusovský (3. miesto Matematická olympiáda) a Lukas Schmitt (1. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku). Oceneným žiakom blahoželáme.

      Do fotogalérie Naši ocenení boli pridané fotografie.

    • Rozlúčková
     • Rozlúčková

     • Koncom júna sme na našej škole usporiadali tradičný rozlúčkový ples pre deviatakov. Táto udalosť je spojená s oslavou zvládnutia Testovania 9 a prijatia našich žiakov na stredné školy. Zaspomínajú si, zabavia sa a oficiálne sa rozlúčia so základnou školou a učiteľmi, ktorí ich 9 rokov sprevádzali. Inak tomu nebolo ani tento rok.

      Do galérie Rozlúčková boli pridané fotografie.

    • Didaktické hry
     • Didaktické hry

     • 25.6. sa žiaci I. stupňa zúčastnili Didaktických hier v prírode. Preniesli sa do sveta zdravotníkov, policajtov, prírodovedcov, historikov a prakticky si vyskúšali vedomosti získané v tomto školskom roku.

      Žiaci druhého stupňa absolvovali účelové cvičenie. Cieľom ich presunu bol kopec Ahoj. Počas presunu dodržiavali dopravné predpisy, orientovali sa v prírode pomocou buzoly, určovali svetové strany pomocou improvizovaných prostriedkov a precvičili si zakladanie a hasenie ohňa

      Do galérie Didaktické hry boli pridané fotografie.

    • Prvý letný deň
     • Prvý letný deň

     • 21. júna sme privítali najdlhší deň v roku vo farbách leta. Letný slnovrat nastal o 12:07 a my sa už nevieme dočkať letných prázdnin!

      Do galérie Prvý letný deň boli pridané fotografie.

    • Think English
     • Think English

     • Ako posledné roky, tak aj tento rok sme si v našej ZŠ zorganizovali jazykovú súťaž "Think English". Päť súťažných tímov zložených zo zástupcov každého ročníka si medzi sebou zmeralo sily v jazykových úlohách. Medzi inými riešili úlohy zo slovnej zásoby, počúvali a dopĺňali texty, čítali - a to všetko tímovou zábavnou formou. Tímy na prvých troch miestach boli odmenené a všetci sme si užili super jazykové dopoludnie. Gratulujme a tešíme sa na ďalší ročník.

      Do galérie Think English boli pridané fotografie.

    • Trnava - divadelné predstavenie
     • Trnava - divadelné predstavenie

     • V prvý letný deň, 21.6. sme sa piataci a šiestaci, spolu s triednymi učiteľkami vybrali do Trnavy, prvého kráľovského mesta, ktoré v roku 2018 oslavuje 780. výročie založenia. V Trnave sme navštívili v Divadle Jána Palárika divadelné predstavenie - Modrý vták. Autor v ňom magickým spôsobom opisuje výpravu dvoch detí za tajomstvom. Je to rozprávka o hľadaní ľudského šťastia. Potom sme sa vybrali po 143 schodoch na Mestskú vežu do výšky 29 m, z ktorej sme videli široko-ďaleko.

      Do galérie Trnava - divadelné predstavenie boli pridané fotografie.

    • Ornamentálna mapa Slovenska
     • Ornamentálna mapa Slovenska

     • Ornamentálna mapa Slovenska je obsahom a formou multikultúrny prierezový projekt, ktorý spája deti na celom svete. Ide o prácu pre základné a stredné školy, s možnosťou realizácie v rámci predmetov – Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis, Geografia, Výtvarná výchova, Etická výchova... V podmienkach slovenského školského systému spĺňa parametre Multikultúrnej výchovy aj Regionálnej výchovy v rámci Roka európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Do tohto projektu sme sa zapojili i my a pomohli sme tak prispieť k novému slovenskému rekordu, ktorý bude zapísaný do knihy rekordov.

      Do galérie Ornamentálna mapa Slovenska boli pridané fotografie.

    • Plavecké preteky
     • Plavecké preteky

     • 13. 6. sa žiaci tretieho až piateho ročníka zúčastnili plaveckých pretekov na kúpalisku Eva. Spomedzi našich žiakov si odniesli Lukáš Nižnanský a Martin Benovič bronzové medaily, Marko Šprlák-Zmora striebornú medailu a Matej Zuzic sa tešil zo zlatej medaily. Všetkým zúčastneným ďakujeme a oceneným blahoželáme.

      Do galérie Plavecké preteky boli pridané fotografie.

    • Ocenenie v Pálffyho paláci v Bratislave
     • Ocenenie v Pálffyho paláci v Bratislave

     • 19. jún bol pre našu žiačku Natálku Bednárikovú o čosi výnimočnejší než ostatné dni. V tento deň sa zúčastnila slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Hodžov novinový článok 2018 v Pálffyho paláci v Bratislave. V tejto celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou sa Natálkin článok na tému "Ako môže vzdelanie a pracovitosť jednotlivca ovplyvniť osud celého národa"  umiestnil v zlatom pásme, teda medzi najlepšími, za čo získala diplom a hodnotné ceny. Natálke ešte raz blahoželáme a ďakujeme jej za príkladnú reprezentáciu našej školy.

      Do galérie Ocenenie v Pálffyho paláci v Bratislave boli pridané fotografie.

    • Súťaž v streľbe
     • Súťaž v streľbe

     • 11.6.2018 sa na futbalovom ihrisku v Banke uskutočnila Strelecká súťaž pre žiakov 2. stupňa v streľbe zo vzduchovky. Súťaž viedol pán Dušan Petroff, ktorý vedie na našej škole Strelecký krúžok. Do súťaže sa zapojili chlapci aj dievčatá, všetci si vyskúšali streľbu v ľahu. Súťažilo sa o krásne ceny, ktoré venovalo Občianske združenie Za krajšiu obec. V súťaži chlapcov 1. miesto získal Braňo Mladý, 9. ročník, 2. miesto Tomáš Badáň, 5. ročník, 3. miesto Marek Lacko, 9. ročník. V súťaži dievčat získala 1. miesto Kristína Čunčíková, 6. ročník, 2. miesto Alica Masaryková, 6. ročník a 3.miesto Laura Kubriczká, 5.ročník. Víťazom srdečne blahoželáme!

      Do galérie Súťaž v streľbe boli pridané fotografie.

    • ZOO Bratislava
     • ZOO Bratislava

     • 21. máj bol pre prvý stupeň dňom, kedy sme sa vydali na výlet do ZOO Bratislava. Okrem množstva zaujímavých zvierat sme videli aj dinosaury v DINOPARKU. ;)

      Do  fotogalérie ZOO BRATISLAVA boli vložene fotografie.

    • Tradičný sobotný florbalový turnaj
     • Tradičný sobotný florbalový turnaj

     • Aj napriek tomu že 9. júna bola sobota, naši žiaci sa tešili do školy. Už po piatykrát sme sa rozdelili do tímov a zahrali si náš obľúbený florbal. Odmenou za športové správanie nám bolo občerstvenie a množstvo krásnych cien.

      Vedenie školy by touto cestou chcelo veľmi pekne poďakovať všetkým rodičom, ktorí nám pomohli florbalový turnaj uskutočniť tým, že priniesli občerstvenie a pekné ceny pre hráčov.

      Do galérie Tradičný sobotný florbalový turnaj boli pridané fotografie.

    • Tradičné umelecké remeslá 2019
     • Tradičné umelecké remeslá 2019

     • Dnes sme sa z ŠKD boli pozrieť na festival umeleckých remesiel v Piešťanoch. Veľmi sa nám páčilo ;)

      Do fotogalérie Tradičné umelecké remeslá 2019 boli pridané fotografie.

    • Rozlúčka s abecedou
     • Rozlúčka s abecedou

     • V pondelok 18.6. sa naši prváci rozlúčili s kráľovnou Abecedou. Keďže majú pred sebou svoje prvé školské letné prázdniny, kráľovná Abeceda si pre nich pripravila rôzne aktivity a súťaže. Aby mohli žiaci zdolať všetky prekážky, museli sa preniesť do rozprávkovej krajiny. Aby sa nepostrácali rozdelili sa na skupiny, ktoré sa volali po rozprávkových postavičkách. Zahrali si aj písmenkové Bingo o sladkú odmenu a nakoniec, ako sa na každú rozprávku patrí, bol šťastný koniec plný sladkostí a tanca.

      Do galérie Rozlúčka s abecedou boli pridané fotografie.

    • Nohejbalový turnaj
     • Nohejbalový turnaj

     • V piatok 8.6.2018 sa na našej škole uskutočnil Nohejbalový turnaj. Pod záštitou Nohejbalového klubu Banka sa na našom ihrisku stretli 4 chlapčenské družstvá a tento rok sa v turnaji exhibične prezentovali odvážnou hrou aj 2 dievčenské družstvá – piatačiek a šiestačiek. V turnaji o medaily sa na 3. mieste umiestnili piataci – Tomáš Badáň, Michal Krajčírik a Matej Zuzic, na 2. mieste skončili po vyrovnanom súboji siedmaci – Rasťo Rigo, Matúš Vatrt a Daniel Žiška, 1. miesto získali ôsmaci – Lukas Schmitt, Adam Hanic a Dominik Vatrt. Družstvá si odniesli pekné ceny. Ďakujeme a blahoželáme!

      Do galérie Nohejbalový turnaj boli pridané fotografie.

    • Výhodný nákup
     • Výhodný nákup

     • Streda 29.5. bola pre prvákov a druhákov dňom nákupov. V rámci finančnej gramotnosti sme sa zahrali na obchod, naučili sa aká je hodnota euromincí či eurobankoviek, čo je a ako vyzerá kreditná karta, ako si správne pripraviť peniaze na zaplatenie a ako si skontrolovať výdavok. Teoretické vedomosti a skúsenosti z modelových situácií zo školy sme si hneď vyskúšali a praktizovali v cukrárni v Moravanoch nad Váhom.

      Do fotoalbumu VÝHODNÝ NÁKUP boli pridané fotografie. 

    • Deň zdravia
     • Deň zdravia

     • Kým si prvý stupeň pripomínal deň mlieka, my, druhý stupeň, sme tento deň spoločne strávili a diskutovali na tému zdravia. Spomenuli sme potrebu zdravia pre existenciu ľudí, rozdiskutovali okrem iných aj tému zdravých a nezdravých potravín, potrebu pohybu a oddychu. Pripravili sme nátierku, ochutnávali sme ovocie a zostrojili potravinovú pyramídu.

      Do fotogalérie DEŇ ZDRAVIA boli pridané fotografie. 

    • Ukážky prác polície a hasičov
     • Ukážky prác polície a hasičov

     • 8. júna nás navštívili príslušníci policajného a hasičského zboru. Predstavili a predviedli nám svoje odevy, pracovné potreby, pomôcky a tiež činnosť, ktorú vykonávajú. Opisovali rôzne situácie z reálneho života a vlastné skúsenosti z výjazdov. Ďakujeme!

      Do galérie Ukážky prác polície a hasičov boli pridané fotografie.

    • ITV - DEŇ MLIEKA
     • ITV - DEŇ MLIEKA

     • Dnes sme sa na prvom stupni učili o mlieku. Naučili sme sa odkiaľ ho berieme, čo z neho vyrábame a najmä prečo by sme ho mali piť. Pomaškrtili sme na mliečnych výrobkoch, vytvorili sme si papierové kravičky a potom, čo sme zistili aká dokáže byť bryndza chutná, spoločne sme popracovali na ovečke, ktorá nám  teraz  zdobí chodbu. BEEEE ;) 
      Do fotogalérie DEŇ MLIEKA boli pridané fotografie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : +421 33 77 22 620, pani riaditeľka: +421 905 992 379 MŠ: +421 33 77 45 315
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • +421 33 74 34 089
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
  • Prihlásenie