• Kolobežkové popoludnie
     • Kolobežkové popoludnie

     • Dňa 16.10. sa žiaci primárneho stupňa zúčastnili akcie s názvom Poobedie na kolobežkách. Keďže nám počasie prialo, žiaci mali pripravenú prekážkovú dráhu na školskom dvore. Po úspešnom zvládnutí dráhy žiakov čakala sladká odmena a diplom.

      Do galérie Kolobežkové popoludnie boli pridané fotografie.

    • Daj si čas v RTVS
     • Daj si čas v RTVS

     • 3. októbra sa žiaci 7. ročníka - Simona Magulová, Olivia Šprláková, Dušan Hladký a Martin Chalás zúčastnili súťaže Daj si čas v RTVS. Okrem pekných kníh si odniesli i krásne zážitky a množstvo nových informácií i skúseností. Počas súťažných disciplín si preverili svoju šikovnosť i zručnosť, i schopnosť počúvať a zapamätávať si nové informácie. Súťažiaci a ich spolužiaci a kamaráti zo 7. a 8. ročníka videli tváre známe z televíznej obrazovky a na vlastnej koži si vyskúšali, čo v sebe zahŕňa televízne natáčanie.
      Pani Mikušovej veľmi pekne ďakujeme za možnosť zúčastniť sa tejto súťaže a Slovenskej televízii ďakujeme za skvelú atmosféru.

      Do galérie Daj si čas v RTVS boli pridané fotografie.

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

     • Od 23. do 27. septembra sa aj na našej škole organizoval Európsky týždeň športu. Počas veľkých prestávok za krásneho počasia sa naši žiaci venovali rôznym športovým aktivitám, ktoré si pre nich pripravili pani učiteľky. Skákanie na švihadle, vybíjaná, beh po uliciach, joga, zumba, tancovanie - cez všetky tieto aktivity sme sa snažili ukázať deťom, že pohyb je zábavný a veľmi dôležitý pre zdravie.

      Do galérie Európsky týždeň športu boli pridané fotografie.

    • Škola v prírode Martinky
     • Škola v prírode Martinky

     • Počas prvého októbrového týždňa, od 1. októbra do 6. októbra, naši žiaci absolvovali školu v prírode. Okrem žiakov 1. až 4. ročníka využili túto možnosť aj predškoláci z materskej školy. Celých šesť dní boli ubytovaní v hoteli Martinské hole. I keď počasie moc priaznivé nebolo, o zábavu a aktivity žiaci núdzu nemali. Deti mali možnosť navštevovať bazén, zabávať sa počas animátorského programu, opekať si, skákať na nafukovacom hrade a prežiť večernú hru v znamení kúziel. Počas týždňa si mohli vyskúšať rôzne aktivity: hry, tance, pracovali v skupinách, mali na výber workshopy ako napríklad výtvarný, pohybový, športový a dramatický. V utorok 3. októbra sa žiaci premenili na rôzne zvieratá a čarovné tvory počas maškarného plesu. Žiaci mali možnosť si vyrobiť masku a dať si pomaľovať tvár. Počas celého týždňa boli skupiny hodnotené. Žiaci si odniesli okrem cien aj rozmanité zážitky, nové skúsenosti a nečakané prekvapenie v podobe prvých tohtoročných snehových vločiek.

      Do galérie Škola v prírode Martinky boli pridané fotografie.

    • Plenárne rodičovské združenie
     • Plenárne rodičovské združenie

     • Drahí rodičia, pozývame Vás dňa 19. septembra 2017 na plenárne RZ, ktoré sa uskutoční na I. poschodí našej školy o 17:00 hod. Prosíme o Vašu účasť i na triednych stretnutiach. Ďakujeme.

    • Medzinárodný deň mlieka v školách
     • Medzinárodný deň mlieka v školách

     • Svetový deň mlieka v školách, pripadajúci vždy na poslednú stredu v septembri, zaviedla v roku 2000 Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo. V tomto roku sme si ho pripomenuli 27. septembra.  Podstatou tohto dňa v našej škole je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka. Nezabudli sme si teda povedať, prečo sú mlieko a mliečne výrobky pre ľudské telo také dôležité a aké výživné a stavebné látky obsahujú. Nakoniec sme si vedomosti uplatnili v praxi a všetci sme sa pustili do svojej mliečnej desiaty.

      Do galérie Medzinárodný deň mlieka v školách boli pridané fotografie.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Od pondelka 18. septembra štartujeme so ZBEROM PAPIERA. V našom školskom areáli už máme pristavený typický modrý kontajner. Balíky papiera noste riadne zviazané. Vážiť a zapisovať papier môžete u našej pani školníčky, alebo pána školníka. Pozor, zber bude trvať približne 2 týždne. Zapojte sa a zachráňme spoločne aspoň zopár stromov! yes

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov mali žiaci II. stupňa našej školy príležitosť bližšie sa zoznámiť s kultúrami a národnosťami z celej Európy. V úvodnej prezentácii sa dozvedeli podrobnosti o pôvode slova a spoznali teóriu o vzniku reči. Dozvedeli sa, že ich materinský jazyk patrí do skupiny slovanských jazykov a spolu s germánskou, románskou, keltskou, indoiránskou a baltskou tvoria spoločnú indoeurópsku jazykovú rodinu. Od faktov sa postupne presunuli k najpoužívanejším jazykom Európy. Spoznali, že angličtina je úradným jazykom v 58 štátoch. Že nemčina je prvým jazykom pre viac ako 120 miliónov hovoriacich. Tiež vedia, že ruština sa píše azbukou a francúzština je  medzinárodným diplomatickým jazykom a komunikačným jazykom EÚ a NATO. Dozvedeli sa mnoho ďalších užitočných informácií, ktoré potom zúročili pri rôznych kvízoch. Na záver triedne kolektívy odprezentovali jednotlivé štáty, ich úradné jazyky v typických národných odevoch. Ukázalo sa, že kreativite a nápadom sa medze nekladú a žiaci opäť raz predviedli svoju šikovnosť a originalitu. Pozrite si krátke video:

      EDL_Slovakia_2017.mp4

    • Výstava k 80. výročiu založenia našej školy
     • Výstava k 80. výročiu založenia našej školy

     • V dňoch 7.9., 8.9. a v sobotu 9.9. ste mali možnosť vstúpiť do budovy našej ZŠ a vychutnať si slávnostnú atmosféru. Žiaci a učitelia pripravili pre verejnosť výstavu pri príležitosti 80. výročia založenia školy. A že výstava nebola len - tak hocijaká, ste sa mohli presvedčiť sami...

      Do galérie Výstava k 80. výročiu založenia našej školy boli pridané fotografie.

    • Chceme sa pochváliť
     • Chceme sa pochváliť

     • Vďaka našim žiakom, pani učiteľkám i rodičom sa nám počas školského roku 2016/2017 podarilo získať titul UNICEF Škola priateľská k deťom. Ďakujeme a sme hrdí, že sme sa zaradili k tým školám, ktoré už tento prestížny titul získali . laugh

      Do galérie Chceme sa pochváliť boli pridané fotografie.

    • Začiatok nového šk. roka
     • Začiatok nového šk. roka

     • Dňa 4. septembra sme sa opäť všetci zišli v areáli našej školy. Školský rok 2017/2018 privítala svojím úvodným slovom naša pani riaditeľka. Veľa štastia nám prišla popriať i pani starostka obce. Od júna sa toho veľa nezmenilo... Akurát sme o rok starší, a teda vo vyššom ročníku. Nové sú najmladšie, trochu ustráchané tváričky našich prváčikov. Prajeme im veľa, veľa úspechov v ich nových školských laviciach. V tento slávnostný deň sme privítali aj nových pedagogických zamestnancov. Dúfame, že sa u nás našim novým kolegynkám bude páčiť.

      Do galérie Začiatok nového šk. roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

    • Pozvánka na 80. výročie založenia školy
     • Pozvánka na 80. výročie založenia školy

     • Tento rok naša škola oslavuje 80. narodeniny! Srdečne pozývame rodičov, žiakov, bývalých žiakov i priateľov školy na výstavu, ktorú si pre Vás v našej škole pripravili zamestnanci a naši žiaci. Dvere školy sú pre Vás otvorené v dňoch 7.9. a 8.9. v čase od 15:00 do 19:00 a v sobotu 9.9. v čase od 10:00 do 14:00 hod. Tešíme sa na Vás!

      Do galérie 80. výročie založenia školy boli pridané fotografie.

    • Späť do školy
     • Späť do školy

     • Milé pani učiteľky a žiaci, dňa 4. septembra o 9:00 hod. Vás všetkých čakáme na školskom dvore pred našou školou, aby sme spolu privítali začiatok nového školského roka.

      Nezabudnite prísť - tešíme sa na Vás!!! smiley

    • Letné prázdniny
     • Letné prázdniny

     • Vedenie Základnej školy s materskou školou Banka želá všetkým našim zamestnancom a žiakom našej školy krásne prežitie letných prázdnin. Načerpajte veľa síl do nového školského roka. Na všetkých sa tešíme v septembri! :-)

    • Slávnostné ukončenie šk. roka
     • Slávnostné ukončenie šk. roka

     • 30. jún je najobľúbenejším a najočakávanejším dňom školákov na celom Slovensku. Dočkali sme sa ho aj tento školský rok. Ani sme sa nenazdali a sedeli sme na našom školskom dvore a počúvali hodnotiace slová našej pani riaditeľky. Poďakovali sme žiakom, ktorí reprezentovali našu školu, žiakom, ktorí kadečo vyhrali a dokázali, a samozrejme sme zablahoželali všetkým, ktorí môžu budúci školský rok nastúpiť do vyššieho ročníka. Rozlúčili sme sa s našimi najstaršími, popriali im veľa úspechov v ich ďalších štúdiách a poďakovali sme aj našim p. učiteľkám, ktoré s nami v ďalšom šk. roku už pokračovať nebudú. Nakoniec sme sa vrhli do svojich tried na rozdávanie vysvedčení a každý žiak s úsmevom na tvári odkráčal zo školy v ústrety letným prázdninám!

      Do galérie Slávnostné ukončenie šk. roka boli pridané fotografie.

    • Hudobný koncert, zmrzlina a piešťanský vláčik
     • Hudobný koncert, zmrzlina a piešťanský vláčik

     • Tesne pred koncom školského roka sme si doobedia v škole i poobedia v ŠKD spríjemnili hudobným koncertom našich žiakov, pod vedením pedagógov zo Súkromnej základnej umeleckej školy v Piešťanoch. Hrali nám L. Ďurdíková s V. Cíbikovou, R. Margetínová, L. Nižňanský, Mi. Krajčírik, L. Kubriczká, L. Chalász, Ma. Krajčírik. Chlapci, štvrtáci, nám zahrali samostatne ešte pár pekných piesní. Ďalšie poobedie sme si užili jazdu piešťanským kúpeľným vláčikom a predposledný deň nás pani učiteľky vzali na výbornú moraviansku zmrzlinu.

      Do galérie Hudobný koncert, zmrzlina a piešťanský vláčik boli pridané fotografie.

    • Izba Ivana Kraska
     • Izba Ivana Kraska

     • Žiaci 9. ročníka navštívili Izbu Ivana Kraska v Piešťanoch. Hoci sa o autorovi učili aj na hodinách literatúry, dozvedeli sa aj mnoho nového z pútavého rozprávania.

      Do galérie Izba Ivana Kraska boli pridané fotografie.

    • Piataci v knižnici
     • Piataci v knižnici

     • Naši piataci sa zúčastnili návštevy Mestskej knižnice v Piešťanoch, kde sa už ako veľkí druhostupniari zoznámili s jej činnosťou a výpožičným poriadkom, ktorý už ovládajú samostatne a bez pomoci rodičov či učiteľov.

      Do galérie Piataci v knižnici boli pridané fotografie.

    • Didaktické hry a účelové cvičenia
     • Didaktické hry a účelové cvičenia

     • 26.6. sa žiaci I. stupňa zúčastnili Didaktických hier v prírode. Preniesli sa do sveta zdravotníkov, policajtov, prírodovedcov, historikov a prakticky si vyskúšali vedomosti získané v tomto školskom roku.

      Žiaci druhého stupňa absolvovali účelové cvičenie. Cieľom ich presunu bol kopec Ahoj. Počas presunu dodržiavali dopravné predpisy, orientovali sa v prírode pomocou buzoly, určovali svetové strany pomocou improvizovaných prostriedkov a precvičili si zakladanie a hasenie ohňa.

      Do galérie Didaktické hry a účelové cvičenia boli pridané fotografie.

    • Rozlúčková
     • Rozlúčková

     • Koncom júna sme na našej škole usporiadali tradičný rozlúčkový ples pre deviatakov. Táto udalosť je spojená s oslavou zvládnutia Testovania 9 a prijatia našich žiakov na stredné školy. Zaspomínajú si, zabavia sa a oficiálne sa rozlúčia so základnou školou a učiteľmi, ktorí ich 9 rokov sprevádzali. Inak tomu nebolo ani tento rok.

      Do galérie Rozlúčková boli pridané fotografie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Banka
   • zsbanka@gmail.com
   • ZŠ : +421 33 77 22 620, pani riaditeľka: +421 905 992 379 MŠ: +421 33 77 45 315
   • Bananská 46, 921 01 Banka
   • 37836773
   • 2021604673
   • +421 33 74 34 089
   • https://www.facebook.com/zsbanka/
  • Prihlásenie